DESCR

Acer 30-32. 08038 BARCELONA
Tel. 932233319 - Fax 932231637

Buscar Estándares por REFERENCIA, DESCRIPCIÓN o CAS

CRM Material Referencia Certificado (Natural) EC Estándar Certificado EI Ejercicio de Intercalibración ENC Estándar No Certificado
RM Material Referencia Certificado (Sintético) SC Solución Certificada SRM Material Referencia Certificado (NIST)  
REFERENCIA
 
REFERENCIA DESCRIPCIÓN ALIAS CAS PM CONCENTRACIÓN SOLVENTE PROVEEDOR TIPO
Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto
ZA14071200CY (-)-alpha-HCH   119911-70-5   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA10726200CY (-)-Bromocyclen   158649-45-7   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11201200CY (-)-cis-Chlordane   66429-41-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14101200CY (-)-cis-Heptachlorepoxide   145213-11-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14090200CY (-)-Heptachlor   74867-73-5   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11203200CY (-)-oxy-Chlordane   155681-23-5   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
C 16813600 (-)-Riboflavin (Vitamin B2)   83-88-5   0.25g Puro Ehrenstorfer EC
ZA11202200CY (-)-trans-Chlordane   142433-24-7   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14102200CY (-)-trans-Heptachlorepoxide   76986-14-6   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14071100CY (+)-alpha-HCH   119911-69-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11201100CY (+)-cis-Chlordane   66514-88-3   ca.1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14101100CY (+)-cis-Heptachlorepoxide   66429-34-3   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14090100CY (+)-Heptachlor   74867-72-4   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11203100CY (+)-oxy-Chlordane   155681-22-4   ca.1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11202100CY (+)-trans-Chlordane   66514-87-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14102100CY (+)-trans-Heptachlorepoxide   145213-12-3   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
C 15147300 (+/-)-3-Methylvaleric acid   105-43-1   0.25g Puro Ehrenstorfer EC
C 11668525 (±)-b-Citronellol   106-22-9   0.25g Puro Ehrenstorfer EC
C 13178000 (±)-Epinephrine hydrochloride   329-63-5   0.1g Puro Ehrenstorfer EC
[1/2289]
DESCRIPCIÓN
 
REFERENCIA DESCRIPCIÓN ALIAS CAS PM CONCENTRACIÓN SOLVENTE PROVEEDOR TIPO
Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto
ZA14071200CY (-)-alpha-HCH   119911-70-5   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA10726200CY (-)-Bromocyclen   158649-45-7   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11201200CY (-)-cis-Chlordane   66429-41-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14101200CY (-)-cis-Heptachlorepoxide   145213-11-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14090200CY (-)-Heptachlor   74867-73-5   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11203200CY (-)-oxy-Chlordane   155681-23-5   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
C 16813600 (-)-Riboflavin (Vitamin B2)   83-88-5   0.25g Puro Ehrenstorfer EC
ZA11202200CY (-)-trans-Chlordane   142433-24-7   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14102200CY (-)-trans-Heptachlorepoxide   76986-14-6   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14071100CY (+)-alpha-HCH   119911-69-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11201100CY (+)-cis-Chlordane   66514-88-3   ca.1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14101100CY (+)-cis-Heptachlorepoxide   66429-34-3   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14090100CY (+)-Heptachlor   74867-72-4   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11203100CY (+)-oxy-Chlordane   155681-22-4   ca.1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11202100CY (+)-trans-Chlordane   66514-87-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14102100CY (+)-trans-Heptachlorepoxide   145213-12-3   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
C 15147300 (+/-)-3-Methylvaleric acid   105-43-1   0.25g Puro Ehrenstorfer EC
C 11668525 (±)-b-Citronellol   106-22-9   0.25g Puro Ehrenstorfer EC
C 13178000 (±)-Epinephrine hydrochloride   329-63-5   0.1g Puro Ehrenstorfer EC
[1/2289]
CAS
 
REF DESCR ALIAS CAS PM CONC SOLV PROV TIPO
Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto
ZA14071200CY (-)-alpha-HCH   119911-70-5   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA10726200CY (-)-Bromocyclen   158649-45-7   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11201200CY (-)-cis-Chlordane   66429-41-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14101200CY (-)-cis-Heptachlorepoxide   145213-11-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14090200CY (-)-Heptachlor   74867-73-5   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11203200CY (-)-oxy-Chlordane   155681-23-5   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
C 16813600 (-)-Riboflavin (Vitamin B2)   83-88-5   0.25g Puro Ehrenstorfer EC
ZA11202200CY (-)-trans-Chlordane   142433-24-7   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14102200CY (-)-trans-Heptachlorepoxide   76986-14-6   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14071100CY (+)-alpha-HCH   119911-69-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11201100CY (+)-cis-Chlordane   66514-88-3   ca.1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14101100CY (+)-cis-Heptachlorepoxide   66429-34-3   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14090100CY (+)-Heptachlor   74867-72-4   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11203100CY (+)-oxy-Chlordane   155681-22-4   ca.1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA11202100CY (+)-trans-Chlordane   66514-87-2   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
ZA14102100CY (+)-trans-Heptachlorepoxide   145213-12-3   1ng/µl, 1ml Ciclohexano Ehrenstorfer SC
C 15147300 (+/-)-3-Methylvaleric acid   105-43-1   0.25g Puro Ehrenstorfer EC
C 11668525 (±)-b-Citronellol   106-22-9   0.25g Puro Ehrenstorfer EC
C 13178000 (±)-Epinephrine hydrochloride   329-63-5   0.1g Puro Ehrenstorfer EC
[1/910]